Stacks Image 339

Tecnoatenció

Servei de promoció de l'ús saludable de les noves tecnologies

Tecnoatenció Tecnoatenció
Inici | Tecno Atenció

  El projecte Tecnoatenció és un servei adreçat a tots els sectors de la població: infants-adolescents, joves, adults i gent gran per tal de prevenir, orientar i tractar els efectes de l’ús inadequat de les noves tecnologies, fent especial incidència en la població infantil i juvenil, en la que aquestes tecnologies tenen major implantació.


  Avui en dia és pràcticament impossible pensar en una realitat sense internet, telefonia mòbil, videojocs i tota una llarga llista de tecnologies. Els efectes positius no son qüestionables, com ara l’agilització de tràmits i gestions, l’accés a una quantitat gairebé il·limitada d’informació, la possibilitat de comunicar-se amb persones separades per una gran distancia física en temps real... Tot això és sens dubte una revolució en la manera de viure, tant des de l’oci com en el món laboral.
  Malgrat tots els aspectes positius esmentats anteriorment, les noves tecnologies per si mateixes no són ni beneficioses ni perjudicials per a la salut de l’usuari, sinó que això depèn més aviat de l’ús que se’n faci. Tot i que la inclusió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la nostra societat i les nostres vides és relativament recent, la experiència en altres països i els estudis actuals realitzats en aquest àmbit semblen indicar que l’ús inadequat de les noves tecnologies pot acabar provocant una dependència o addicció.


  Per tant és important poder diferenciar l’ús de les TIC i l’abús del que es podria considerar una dependència o un ús addictiu, amb l’objectiu de promoure l’ús responsable de les noves tecnologies, alertar del possibles riscos i detectar possibles situacions problemàtiques.
  QUI SÓN?

  L'Ajuntament de Cornellà ha engegat un servei d'atenció a les problemàtiques derivades del inadequat ús de les noves tecnologies, per a oferir assessorament especialitzat a tots els sectors de població i, especialment, a adolescents i joves. La iniciativa neix de la voluntat municipal de donar resposta a una demanda creixent de la societat. Aquest nou servei municipal es presta des del Citilab i conta amb la col·laboració de PAS (entitat de professionals que en aquest municipi gestiona el CAS Baix Llobregat Fonsanta).
  OBJECTIUS:

  Els objectius del projecte són de dos tipus:
  a) Orientats a la prevenció:
  -Informar als adolescents i/o a les seves famílies sobre els riscos de l’ús abusiu de les TIC i del ciberbullying.
  -Donar a conèixer tècniques de control als pares i activitats alternatives per a un ús racional. 
  -Prevenir les situacions de risc derivades de l’ús inadequat de les noves tecnologies.
  -Afavorir l´ús responsable de les noves tecnologies.
  b) Orientats a la intervenció:
  -Donar instruments per poder diferenciar l’ús raonable de l’ús arriscat.
  -Assessorar les famílies per evitar la conflictivitat generacional.

  TIPUS DE SERVEIS:

  Aquest servei es prestarà a partir de gener de 2015 en base a diferents modalitats d’intervenció:
  a) Atenció directa al CITILAB per part d’una psicòloga de PAS que atendrà les demandes d’informació i assessorament i detectarà si és necessari l’abordatge de l’addició o d’una situació d’assetjament tecnològic (ciberbullying). L’horari d’atenció serà tots els dimecres de 17 a 19:30 hores.
  b) Realització de tallers puntuals de caire preventiu dirigits a joves de Secundària, famílies, AMPAs i professors de centres educatius. Aquests tallers es podran realitzar als centres educatius, espais joves CRAJ de Cornellà. Aquests tallers es portaran a terme per un tècnic de CITILAB.  Stacks Image 390
  Stacks Image 393
  Stacks Image 396
  © 2015 Ajuntament de Cornellà - Citilab - PAS S.L. Contacte